English
SI-Kazalniki

DRUŽŽBENA BLAGINJA – Osebna varnost


Kazalnik Umrljivost zaradi napadov meri število umrlih na 100.000 prebivalcev zaradi napadov. Izkazujemo ga s starostno standardizirano stopnjo umrljivosti. Kazalnik je eden od pomembnih pokazateljev osebne varnosti oziroma obsega najhujšega nasilja, varnost pa sodi med temeljne dejavnike kakovosti življenja. Rast vrednosti kazalnika povezujemo z neugodnim vplivom na blaginjo.

Slika: Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi napadov na 100.000 prebivalcev, Slovenija in EU, 2002–2012
Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi napadov na 100.000 prebivalcev

Vir podatkov: Eurostat.

Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi napadov (merjeno na 100.000 prebivalcev) se je v Sloveniji v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 (0,5) povečala in je znašala 0,9. Tako je bila prvič po letu 2004 nekoliko nad povprečjem EU (0,8). V letu 2012 se je znižala in dosegla enako vrednost kot povprečje EU (0,8).

Rezultati dopolnilnih kazalnikov kažžejo:

  • Manj ugodno je tudi stanje glede varnosti pred vlomi ali napadi. V letu 2014 (preliminarni podatek 10,5 %) se je namreč v primerjavi z letom 2012 nekoliko povečal delež oseb oziroma njihovih družinskih članov, ki so bile v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada, a ostaja nižji kot v obdobju pred krizo. Slovenija je v primerjavi z EU (2012: 18,4 %) še vedno precej varna država.

  • Visok ostaja delež oseb, ki se počutijo varne, kadar zvečer hodijo same po svoji soseski, a se je leta 2014 (preliminarni podatek) v primerjavi z letom 2012 zmanjšal (z 94,2 % na 92,9 %). V EU se varnega počuti le 81,2 % prebivalcev.

  • Umrljivost zaradi prometnih nesreč se je v Sloveniji v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečala. Na 100.000 prebivalcev je v prometnih nesrečah umrlo 8,5 oseb, kar je manj kot v obdobju 1996–2009, vendar Slovenija po številu umrlih v prometnih nesrečah na 100.000 prebivalcev še vedno presega povprečje EU (6,9). V letu 2012 se je znižala na 8,0 oseb, vendar se je razkorak do povprečja EU povečal, ker se je v EU umrljivost znižala na 6,3 oseb.

  • Zaupanje ljudi v policijo se že nekaj let povečuje. V letu 2014 (preliminarni podatek) je povprečna ocena zaupanja v policijo na lestvici od 0 do 10 znašala 5,5 in je bila najvišja v zadnjih 12 letih. Zaupanje v policijo je v Sloveniji nižje kot v EU (2012: 6,4).