English
SI-Kazalniki

DRUŽBENA BLAGINJA – Komunikacije


Kazalnik Širokopasovni dostop do interneta je definiran kot delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta glede na vsa gospodinjstva. Kazalnik je pomemben za blaginjo, saj omogoča večji in hitrejši pretok informacij. Rast vrednosti kazalnika povezujemo z ugodnim vplivom na blaginjo.

Slika: Širokopasovni dostop do interneta v gospodinjstvih, Slovenija in EU, 2004−2014 (v %)
Širokopasovni dostop do interneta v gospodinjstvih

Vir podatkov: Eurostat.

Širokopasovni dostop do interneta je imelo leta 2013 v Sloveniji 74 % gospodinjstev, v letu 2014 pa še ono odstotno točko več (75 %). Hiter razvoj širokopasovnega interneta (leta 2004 je bil dostop le 10-odstoten) je povezan s ponudbo novih tehnologij (razvoj kabelskih in optičnih priključkov ter širokopasovnih mobilnih povezav). V obdobju 2010–2012 je bil v Sloveniji širokopasovni dostop gospodinjstev do interneta praktično na ravni povprečnega v EU, v letih 2013 in 2014 pa je prišlo do majhnega zaostanka.

Rezultati dopolnilnih kazalnikov kažejo:

  • Število naročnikov na mobilno telefonijo na 100 prebivalcev že presega število prebivalcev (109), vendar je mobilna telefonija v Sloveniji precej podpovprečno razširjena glede na EU (132). Razvoj mobilne telefonije je bil v Sloveniji zelo hiter zlasti v obdobju 2000–2004, ko je celo prehiteval povprečje EU. Od leta 2005 pa je njen razvoj počasnejši.

  • Delež posameznikov, ki uporabljajo internet v poslovanju z javnimi institucijami, počasi narašča, v letu 2013 je 52 % prebivalcev v starosti od 16 do 74 let odgovorilo, da so uporabljali internet v ta namen, 2014 pa še odstotno točko več. Delež je po letu 2009 večji od povprečja EU (2014: 47 %).