English
SI-Kazalniki

DRUŽBENA BLAGINJA – Zadovoljstvo/sreča


Kazalnik Zadovoljstvo z življenjem meri subjektivno izraženo stopnjo zadovoljstva prebivalstva na splošno. To pomeni, da zajema vsa področja življenja, ki pomembno vplivajo na življenje posameznika. Je večplastni oz. sintezni kazalnik, ki sodi med najpomembnejše izraze blaginje posameznikov. Kaže delež zadovoljnih (skupaj prikazujemo delež zelo zadovoljnih in zadovoljnih). Rast vrednosti kazalnika povezujemo z ugodnim vplivom na blaginjo.

Slika: Zadovoljstvo z življenjem, Slovenija in EU, 2004−2014 (v %)
Zadovoljstvo z življenjem

Vir podatkov: Eurobarometer.
Opombe: 1)  *EU-28 od leta 2010 dalje, prej EU-27. 2)  Razen za leto 2004 je podatek povprečje obeh meritev v istem letu. (3) Zadovoljni pomeni skupaj zadovoljni in zelo zadovoljni.

Delež zadovoljnih ljudi (v letu 2013 82 %, v letu 2014 pa še za odstotno točko več) je v Sloveniji na relativno visoki ravni, višji kot v povprečju EU (80 %). Od leta 2004 je presegal povprečje EU, bil je najvišji med novimi članicami do novembra 2013, ko je Slovenijo prehitela Češka, leto pozneje pa jo je še Poljska. Od leta 2004 se je delež zadovoljnih z življenjem v Sloveniji zniževal in bil najnižji leta 2013. Od leta 2008 se je bolj kot v Sloveniji zadovoljstvo znižalo le še v Grčiji, Španiji in na Cipru. Vse nižje je zadovoljstvo s področji življenja, ki se povezujejo s sistemi socialne zaščite, učinkovitostjo javne uprave, odnosom do neenakosti in revščine ipd.

Rezultati dopolnilnega kazalnika kažejo:

  • Kazalnik sreče kaže, da je povprečna ocena prebivalcev Slovenije, kako srečni so, v letu 2014 (po preliminarnih podatkih) znašala 7,07 (na lestvici od 0 do 10), kar je občutno nižja ocena kot leta 2012 (7,26). Povprečna ocena sreče se od leta 2010, ko je bila najvišja (7,28) znižuje in je vseskozi rahlo nižja od povprečja držav članic EU, vključenih v raziskavo European Social Survey (ESS) (2012: 7,45).